Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

T.a.v. Zijner Excellentie Minister A. Slob

Per e-mail a.slob@minocw.nl

01 september 2021

 

Onderwerp: Reactie op het opnieuw uitbrengen van het boek ‘Allerlei Ontucht’

 

Excellentie, hooggeachte heer Slob

Op 1 september jl. is mij ter ore gekomen dat het boek ‘Allerlei Ontucht’ van Drs. S (alias Drs. P) – verschenen in 1971 – een herdruk krijgt. Het gaat om een kinderboek vol verhalen over seksuele uitbuiting, incest en pedofilie waarvan de eerste editie uit 1971 – inmiddels 50(!) jaar geleden – stamt. Toen ik vanmorgen dit nieuws hoorde wist ik niet welke emotie zich van mij meester maakte. Was dit verbijstering, afschuw of boosheid dat dit opnieuw uitgebracht kan worden?

Ik begrijp dat de vrijheid van pers en de vrijheid van meningsuiting belangrijke rechten zijn. Echter, deze rechten worden beperkt wanneer zij onnodig een ander raken of in strijd zijn met de wet. Kortom: deze vrijheden kunnen bij wet verboden worden. Voor zover ik hiervan op de hoogte ben, is het aanzetten tot kindermisbruik absoluut strafbaar.

Wat ik nog erger vind, is dat een omroep – welke wordt gefinancierd door de overheid en daarmee door de Nederlandse inwoners – hier tijd, aandacht en geld aan besteedt. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan het dat de presentator daadwerkelijk de woorden uitspreekt: “lees het hardop voor, dan is het nog grappiger”. Klaarblijkelijk bestaat er bij de Publieke Omroep geen enkele vorm van moreel besef en ontbreekt het aan inlevingsvermogen ten opzichte van slachtoffers van kindermisbruik.

Als Minister bent u verantwoordelijk voor de media. Ik vraag u niet om de vrijheid van pers te beperken, maar om de wet te handhaven. Dit boek is overduidelijk in strijd met de goede zeden. Om die reden vind ik dat dit vreselijke boek – net als Mein Kampf – verboden zou moeten worden. Verder bent u als Minister verantwoordelijk voor de Publieke Omroep. Ik vind dat hier absoluut ingegrepen moet worden. De facto draag ik als belastingbetaler op dit moment bij aan verheerlijking van kindermisbruik. Dit wil ik absoluut niet. Ik vind daarom dat u de gewraakte uitzending publiekelijk moet veroordelen en er afstand van moet nemen.

Tot slot bericht ik u dat inmiddels de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierover al geïnformeerd is.

Ik zie graag uw spoedige reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Joke Schragen

Comments
  • Sabine september 1, 2021 Reply

    Uiteraard een mailtje gestuurd!
    #ditkaninNederland# 🤬🤯

  • Guzel september 1, 2021 Reply

    Belachelijk afschuwelijk allemaal!!! Dit MOET per direct stoppen!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.